สถานี :
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567

รายการวิทยุมาใหม่

รายการวิทยุมาใหม่ล่าสุด คัดสรรมาให้คุณรับฟังผ่านระบบ Radio On-Demand
สามารถเลือกรับฟังได้ไม่ตกเทรนต์

สวท.พัทลุง FM 98 MHz. ผู้ชม 133
สวท.พัทลุง FM 98 MHz. ผู้ชม 128
สวท.พัทลุง FM 98 MHz. ผู้ชม 126
สวท.พัทลุง FM 98 MHz. ผู้ชม 156
สวท.พัทลุง FM 98 MHz. ผู้ชม 124
สวท.พัทลุง FM 98 MHz. ผู้ชม 224
สวท.พัทลุง FM 98 MHz. ผู้ชม 409
สวท.พัทลุง FM 98 MHz. ผู้ชม 335
รายการวิทยุยอดนิยม
สวท.พัทลุง FM 98 MHz. ผู้ชม 409
สวท.พัทลุง FM 98 MHz. ผู้ชม 335
สวท.พัทลุง FM 98 MHz. ผู้ชม 224
สวท.พัทลุง FM 98 MHz. ผู้ชม 156
สวท.พัทลุง FM 98 MHz. ผู้ชม 133
สวท.พัทลุง FM 98 MHz. ผู้ชม 128
สวท.พัทลุง FM 98 MHz. ผู้ชม 126
สวท.พัทลุง FM 98 MHz. ผู้ชม 124
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
นายกฯ ย้ำการดึง F1 มาแข่งในไทย เป็นโอกาสในการจ้างงาน สร้างรายได้ ความรู้ เพื่อเศรษฐกิจไทย ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัด Formula One
นายกฯ ย้ำการดึง F1 มาแข่งในไทย เป็นโอกาสในการจ้างงาน สร้างรายได้ ความรู้ เพื่อเศรษฐกิจไทย
ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัด Formula One
BOI อนุมัติส่งเสริมการลงทุน 2 บริษัทใหญ่ Data Center ในไทย
BOI อนุมัติส่งเสริมการลงทุน 2 บริษัทใหญ่ Data Center ในไทย
ปภ.แจ้ง 26 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำไหลหลาก ในช่วงวันที่ 18 – 25 พ.ค. 67
ปภ.แจ้ง 26 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำไหลหลาก ในช่วงวันที่ 18 – 25 พ.ค. 67
นายกรัฐมนตรี ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 5,000 ครัวเรือน
นายกรัฐมนตรี ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 5,000 ครัวเรือน
พระมหาธวัชชัย คุณากะโร หรือพระครูปริยัติพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญานันทาราม รัฐแวนคูเวอร์ แคนาดา เมตตามอบเงินเพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานโซเชียลมีเดีย ให้กับ สวท.พัทลุง
พระมหาธวัชชัย คุณากะโร หรือพระครูปริยัติพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญานันทาราม รัฐแวนคูเวอร์ แคนาดา เมตตามอบเงินเพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานโซเชียลมีเดีย ให้กับ สวท.พัทลุง เป็นเงิน 40,000 บาท โดยมีนายวัชรพงศ์ พูนชุม ผอ.สวท.พัทลุง เป็นผู้รับมอบ
นายก คอนเฟิร์ม !! “ทุเรียนทองผาภูมิ” เยี่ยมเลยครับ
นายกฯ โพสผ่าน Facebook เศรษฐา ทวีสิน - Srettha Thavisin จากที่วันนี้ (11 พ.ค. 2567) ได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดงาน ย้อนรอยประวัติศาสตร์สุลต่านฟารีซี (ทวดมรโหม) เจ้าเมืองพัทลุง – ชัยบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดงาน ย้อนรอยประวัติศาสตร์สุลต่านฟารีซี (ทวดมรโหม) เจ้าเมืองพัทลุง – ชัยบุรี
ครม.เห็นชอบหลักการแนวทางเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยทำประชามติ 3 ครั้ง
ครม.เห็นชอบหลักการแนวทางเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยทำประชามติ 3 ครั้ง
การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบในหลักการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญเสนอ
• การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นการทำประชามติ เห็นควรจัดให้มีการออกเสียงประชามติ จำนวน 3 ครั้ง
• ควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 เพื่อให้กฎหมายดังกล่าวสามารถเป็นเครื่องมือทางประชาธิปไตยที่จะช่วยส่งเสริมประชาชนแสดงเจตจำนงในเรื่องต่างๆ ได้โดยตรง
ขั้นตอนทำประชามติ 3 ครั้ง
นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า คณะกรรมการศึกษาแนวทางเพื่อการทำประชามติ ได้ศึกษาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นต่างเรื่องรัฐธรรมนูญ ได้เสนอรายงานผลการศึกษามาแล้ว สรุปได้ 2 ประเด็น
1. การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และการทำประชามติ
โดยให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จึงเห็นควรจัดให้มีการออกเสียงประชามติ จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่
(1) การทำประชามต
เตือนน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเค็มรุกล้ำแม่น้ำ ช่วงวันที่ 25 - 30 เมษายน 2567
เตือนน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเค็มรุกล้ำแม่น้ำ ช่วงวันที่ 25 - 30 เมษายน 2567
ครม.เห็นชอบ 4 วาระกระชับความร่วมมือระหว่างไทย - บังกลาเทศ เชื่่อมสัมพันธ์ทุกมิติ
ครม.เห็นชอบ 4 วาระกระชับความร่วมมือระหว่างไทย - บังกลาเทศ เชื่อมสัมพันธ์ทุกมิติ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 เมษายน 2567 มีมติเห็นชอบ 4 วาระที่จะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับบังกลาเทศ
1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน ระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงไฟฟ้า พลังงาน และทรัพยากรแร่สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ตามที่กระทรวงพลังงาน เสนอ
ร่างบันทึกฯ เป็นกรอบและแนวทางการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างไทยและบังกลาเทศในด้านพลังงาน
• มุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรด้านพลังงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 5 มิติหลัก ได้แก่ ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังงานหมุนเวียน ไฟฟ้า รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด
• จะดำเนินการในรูปแบบทวิภาคี โดยการจัดตั้งการประชุมด้านพลังงานประจำปี (Energy Forum) เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนแนวนโยบายด้านพลังงานร่วมกัน
• การดำเนินความร่วมมือในโครงการด้านพลังงานแบบรัฐต่อรัฐ การผลักดันและอำนวยความสะดวกให้กับรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศในการดำเนิน
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government