ข่าวรอบเมืองลุง
สถานี : สวท.พัทลุง FM 98 MHz.
4/03/2567 การดู 410 ครั้ง
โดยที่กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนเพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของชาติเป็นไปอย่างมีระบบ ด้วยการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและประชาคมโลกในยุทธศาสตร์ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งจะต้องทำงานเชิงรุก ทั้งเรื่องการวางแผนประสานงาน ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการข่าวสารอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เป็นกลางถูกต้อง เพิ่มบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
นายกฯ ย้ำการดึง F1 มาแข่งในไทย เป็นโอกาสในการจ้างงาน สร้างรายได้ ความรู้ เพื่อเศรษฐกิจไทย ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัด Formula One
นายกฯ ย้ำการดึง F1 มาแข่งในไทย เป็นโอกาสในการจ้างงาน สร้างรายได้ ความรู้ เพื่อเศรษฐกิจไทย
ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัด Formula One
BOI อนุมัติส่งเสริมการลงทุน 2 บริษัทใหญ่ Data Center ในไทย
BOI อนุมัติส่งเสริมการลงทุน 2 บริษัทใหญ่ Data Center ในไทย
ปภ.แจ้ง 26 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำไหลหลาก ในช่วงวันที่ 18 – 25 พ.ค. 67
ปภ.แจ้ง 26 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำไหลหลาก ในช่วงวันที่ 18 – 25 พ.ค. 67
นายกรัฐมนตรี ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 5,000 ครัวเรือน
นายกรัฐมนตรี ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า 5,000 ครัวเรือน
พระมหาธวัชชัย คุณากะโร หรือพระครูปริยัติพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญานันทาราม รัฐแวนคูเวอร์ แคนาดา เมตตามอบเงินเพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานโซเชียลมีเดีย ให้กับ สวท.พัทลุง
พระมหาธวัชชัย คุณากะโร หรือพระครูปริยัติพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญานันทาราม รัฐแวนคูเวอร์ แคนาดา เมตตามอบเงินเพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานโซเชียลมีเดีย ให้กับ สวท.พัทลุง เป็นเงิน 40,000 บาท โดยมีนายวัชรพงศ์ พูนชุม ผอ.สวท.พัทลุง เป็นผู้รับมอบ
นายก คอนเฟิร์ม !! “ทุเรียนทองผาภูมิ” เยี่ยมเลยครับ
นายกฯ โพสผ่าน Facebook เศรษฐา ทวีสิน - Srettha Thavisin จากที่วันนี้ (11 พ.ค. 2567) ได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดงาน ย้อนรอยประวัติศาสตร์สุลต่านฟารีซี (ทวดมรโหม) เจ้าเมืองพัทลุง – ชัยบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดงาน ย้อนรอยประวัติศาสตร์สุลต่านฟารีซี (ทวดมรโหม) เจ้าเมืองพัทลุง – ชัยบุรี
ครม.เห็นชอบหลักการแนวทางเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยทำประชามติ 3 ครั้ง
ครม.เห็นชอบหลักการแนวทางเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยทำประชามติ 3 ครั้ง
การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบในหลักการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญเสนอ
• การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นการทำประชามติ เห็นควรจัดให้มีการออกเสียงประชามติ จำนวน 3 ครั้ง
• ควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 เพื่อให้กฎหมายดังกล่าวสามารถเป็นเครื่องมือทางประชาธิปไตยที่จะช่วยส่งเสริมประชาชนแสดงเจตจำนงในเรื่องต่างๆ ได้โดยตรง
ขั้นตอนทำประชามติ 3 ครั้ง
นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า คณะกรรมการศึกษาแนวทางเพื่อการทำประชามติ ได้ศึกษาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นต่างเรื่องรัฐธรรมนูญ ได้เสนอรายงานผลการศึกษามาแล้ว สรุปได้ 2 ประเด็น
1. การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และการทำประชามติ
โดยให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จึงเห็นควรจัดให้มีการออกเสียงประชามติ จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่
(1) การทำประชามต
เตือนน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเค็มรุกล้ำแม่น้ำ ช่วงวันที่ 25 - 30 เมษายน 2567
เตือนน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเค็มรุกล้ำแม่น้ำ ช่วงวันที่ 25 - 30 เมษายน 2567
ครม.เห็นชอบ 4 วาระกระชับความร่วมมือระหว่างไทย - บังกลาเทศ เชื่่อมสัมพันธ์ทุกมิติ
ครม.เห็นชอบ 4 วาระกระชับความร่วมมือระหว่างไทย - บังกลาเทศ เชื่อมสัมพันธ์ทุกมิติ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 เมษายน 2567 มีมติเห็นชอบ 4 วาระที่จะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างไทยกับบังกลาเทศ
1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน ระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงไฟฟ้า พลังงาน และทรัพยากรแร่สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ตามที่กระทรวงพลังงาน เสนอ
ร่างบันทึกฯ เป็นกรอบและแนวทางการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างไทยและบังกลาเทศในด้านพลังงาน
• มุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรด้านพลังงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 5 มิติหลัก ได้แก่ ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังงานหมุนเวียน ไฟฟ้า รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด
• จะดำเนินการในรูปแบบทวิภาคี โดยการจัดตั้งการประชุมด้านพลังงานประจำปี (Energy Forum) เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนแนวนโยบายด้านพลังงานร่วมกัน
• การดำเนินความร่วมมือในโครงการด้านพลังงานแบบรัฐต่อรัฐ การผลักดันและอำนวยความสะดวกให้กับรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศในการดำเนิน
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government