ผู้ประกันตน 24 ล้านคน เฮ! รัฐบาล ตรวจสุขภาพเชิงรุก ฟรี 14 รายการ จับมือ สปสช. วางระบบป้องกันความซ้ำซ้อน

สธ.พร้อมร่วมมือ สปส.-สปสช.​นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมุ่งสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยทุกคน ทุกสิทธิอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้ โดยเน้นการป้องกันสุขภาพมากกว่าการรักษา ด้วยการตรวจคัดกรองสุขภาพ ค้นหาความผิดปกติ และนำเข้าสู่กระบวนการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก การบูรณาการความร่วมมือของ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที่ครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และยังช่วยลดความซ้ำซ้อนของชุดบริการตรวจสุขภาพประจำปีของ สปส. และชุดสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ สปสช. ในบางรายการด้วย โดยผู้ประกันตนจะได้รับการตรวจสุขภาพที่ครอบคลุมตามสิทธิประโยชน์ทุกรายการที่ทั้ง 2 หน่วยงานกำหนด ภายใต้การให้บริการของหน่วยบริการในระบบเดียวกัน เริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้เป็นต้นไป

บูรณาการความร่วมมือตรวจสุขภาพเชิงรุกให้กับผู้ประกันตนในสถานประกอบการ เพิ่มความสะดวกโดยไม่ต้องลางาน

​การบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกให้กับผู้ประกันตนในสถานประกอบการนั้น จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการโดยไม่ต้องลางาน และยังได้รับการตรวจสุขภาพครอบคลุมตามสิทธิประโยชน์ทุกรายการ และในรายที่ผลการตรวจสุขภาพผิดปกติจะได้รับการติดตามดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนนี้กระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้ความร่วมมือในการจัดบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ โดยมีสถานพยาบาลในสังกัดที่ขึ้นทะเบียนกับ สปส. และ สปสช. พอเพียงและครอบคลุมทุกพื้นที่ สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง

#ประกันสังคมรุกตรวจสุขภาพฟรีเพิ่ม14รายการ #ประกันสังคม #กระทรวงสาธารณสุข #กระทรวงแรงงาน

 

 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar