ปักหมุดสงกรานต์ภาคเหนือ 4 - 20 เมษายน 67 กิจกรรมไฮไลท์ สงกรานต์ภาคเหนือ แบ่งตามจังหวัด ดังนี้

ปักหมุดสงกรานต์ภาคเหนือ 4 - 20 เมษายน 67   กิจกรรมไฮไลท์ สงกรานต์ภาคเหนือ แบ่งตามจังหวัด ดังนี้

• เชียงใหม่ วันที่ 4 – 20 เมษายน 2567  -  พิธีอัญเชิญ/บวงสรวงน้ำศักดิ์สิทธิ์ 9 แหล่ง (4 - 9 เมษายน 2567)

 • - ประเพณีสรงน้ำพระมหาธาตุเจดีย์และสักการะบูชาพระสัพพัญญูเจ้าเดชเมือง ณ วัดเชียงยืน

(7 – 15 เมษายน 2567)   - กิจกรรมถนนสายน้ำ สืบสานมหาสงกรานต์เชียงใหม่

 • “จุ๋มก๋ายเย็นใจ๋ ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่” ณ ถนนชัยภูมิ (หน้าโรงแรม อโมร่าท่าแพ – ข่วงประตูท่าแพ (13 - 15 เมษายน 2567)
 • - พิธีตักบาตร สรงน้ำทิพย์องค์เจดีย์หลวง ห่มผ้าพระมหาเจดีย์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ รับพรปีใหม่ไทย ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร (20 เมษายน 2567)
 • - เอาใจสายปาร์ตี้ สาดน้ำกันให้ชุ่ม My Splash Party 2024 ณ ศูนย์การค้าเมญ่า (12 – 16 เมษา) Water War Chiang Mai 2024 ณ ลานม่วนใจ๋ (13 เมษา) 

• ลำพูน วันที่ 1 – 20 เมษายน 2567     ตานเจดีย์ทราย ตานตุงปีใหม่ สรงน้ำพระพุทธรูป งานตัดตุงปีใหม่ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

 • - งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง “บ้านโฮ่งจุ้มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง ครั้งที่ 19” ณ ข่วงวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนวัดบ้านโฮ่งหลวง (13 – 16 เมษายน 2567)
 • - ประเพณีเปลี่ยนผ้าและสรงน้ำอนุสาวรีย์สามครูบาและเปิดป้ายหอประวัติศาสตร์อำเภอลี้ สมโภชดาบน้ำลี้ ศิริเวียงชัย ณ อนุสาวรีย์ 3 ครูบา (19 – 20 เมษายน 2567)

• ลำปาง 1-13 เมษายน 2567

 • - งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง 2567 ภายในงานมีกิจกรรม ประกวดหม้อตกแต่ง “หม้อสังขานต์” การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมข่วงแก้วเวียงละกอน ณ ลานสนามหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (1 – 13 เมษายน 2567)
 • - ขบวนแห่จุมพระ – ขบวนแห่ป๋าเวณีปีใหม่เมืองนครลำปาง ณ สถานีรถไฟนครลำปางถึงลานสนามหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (13 เมษายน 2567)

• แพร่ วันที่ 11 – 21 เมษายน 2567

 • - งานประเพณี “สืบสานถ้ำผานางคอย” สรงน้ำพระ ขบวนแห่ 12 ราศี และ ประกวดธิดาถ้ำผานางคอย

ณ ถ้ำผานางคอย (11 – 13 เมษายน 2567)

 • - “สงกรานต์ห้อมห้อม” สงกรานต์เมืองแพร่ แต่งกายด้วยเสื้อหม้อห้อม เล่นน้ำสาดน้ำตลอดสองข้างทาง ณ ถนนเจริญเมือง (17 เมษายน 2567)
 • - ประเพณี “แห่น้ำช้าง อำเภอวังชิ้น” พิธีทำขวัญช้าง ประกวดธิดาแห่น้ำช้างประจำปี ประกวด
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การทำสาโท สุรากลั่นชุมชน ณ สนามกีฬาบ้านวังลึก (21 เมษายน 2567)

• เชียงราย 11 – 15 เมษายน 2567

 • - บวงสรวงเจ้าเมือง ขบวนแห่พระ ณ ลานข่วงวัฒนาธรรมหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงของ (11 – 14 เมษายน 2567)
 • - ทำบุญตักบาตร ก่อเจดีย์ทราย รดน้ำพระ สรงน้ำพระ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย (12 – 13 เมษายน 2567)

• พะเยา วันที่ 12 – 15 เมษายน 2567

 • - ชมขบวนแห่งพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองดอกคำใต้ ขบวนบวงสรวงช้างปู่ก้ำงาเขียว สืบชะตาลำน้ำร่องช้าง และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ เวทีลานวัฒนธรรมลำน้ำร่องช้าง (12 - 13 เมษายน 2567)
 • - พิธีสรงน้ำพญางำเมือง สรงน้ำพระพุทธรูป พิธีปักตุงไชยและตุงนักษัตร ก่อเจดีย์ทรายตามวิถีล้านนา ณ ถนนชายกว๊านพะเยาและลานอนุสาวรีย์พญางำเมือง (13 - 15 เมษายน 2567)

• น่าน วันที่ 12 – 15 เมษายน 2567

 • - ขบวนแห่นางสงกรานต์ และขบวนทางศิลปวัฒนธรรม ณ ถนนข้าวแต๋น
 • - ประเพณีสมโภชสรงน้ำพระราชทานพระหลักเมืองน่าน และสืบชาตาหลวงเมืองน่าน ในเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดมิ่งเมือง
 • - งานประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ณ ลานศาลเจ้าพ่อพญาไมย

• แม่ฮ่องสอน 13 – 15 เมษายน 2567

 • - ขบวนแห่พระพุทธรูปปางประทานพร กิจกรรมแข่งขันพายเรือ กิจกรรมชกมวยทะเล กิจกรรมแข่งขันปีนเสาน้ำมัน ณ สวนสาธารณะหนองจองคำ (13 – 15 เมษายน 2567)

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar