สถานบันเทิงครบวงจร" หนุนใช้กฎหมายคุมเศรษฐกิจสีเทา

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า รัฐบาลต้องการผลักดันกฎหมาย Entertainment complex ในหลายภาคส่วน กำกับดูแล ปราบปรามเศรษฐกิจสีเทา เพื่อความปลอดภัย ความเหมาะสม และเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง เก็บรายได้เข้าประเทศ ถึงเวลาแล้วที่สังคมจะยอมรับว่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีในปัจจุบัน แต่เป็นสิ่งที่ยังผิดกฎหมาย การผลักดันให้ถูกกฎหมาย มีฝ่ายที่ดูแลเฉพาะและเหมาะสมอย่างถูกต้อง เป็นแนวทางที่รัฐบาลต้องการดำเนินการ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลา โดยนายกฯ พร้อมชี้แจ้งกระบวนการทำงานในสภาต่อไป

เปิดรูปแบบสถานบันเทิงครบวงจร ที่กมธ.สรุป

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) ได้เผยผลสรุปการศึกษา แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ให้มีหน่วยงานควบคุมและกำกับดูแลโดยเฉพาะ เป็นโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่ควบคุมและกำกับดูแลสถานบันเทิงครบวงจร จะประกอบด้วย

• คณะกรรมการนโยบายการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร: กำหนดนโยบาย และประกาศหลักเกณฑ์ต่าง ๆ พิจารณาอนุญาต ระงับ หรือเพิกถอนใบอนุญาต

• คณะกรรมการบริหารสำนักงานกำกับการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร: พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารสำนักงานกำกับการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร (กธบ.) บริหารกองทุนป้องกันและฟื้นฟูผลกระทบ

2. กำหนดรูปแบบโครงสร้างธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร

• รูปแบบการจัดตั้ง: รัฐให้ใบอนุญาตแก่เอกชนในระยะเวลาที่กำหนดและพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งมีจำนวนจำกัด

• ใบอนุญาต: ในระยะแรกมีเพียงประเภทการลงทุนใหญ่มาก ที่ครอบคลุมทั้งธุรกิจกาสิโนและธุรกิจอื่น ๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร

• สถานที่และจังหวัดที่อนุญาต: ต้องมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ห่างจากเขตชุมชนและสถานที่สำคัญทางศาสนา

3. ตั้งภาษีสำหรับกาสิโนโดยเฉพาะ เป็นการจัดเก็บภาษีและรายได้จากสถานบันเทิงครบวงจร แบ่งเป็น

• ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต: เป็นแบบเฉพาะเจาะจง ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่อนุญาต

• ภาษีสรรพสามิต: เก็บจากผู้ประกอบการโดยคิดเป็นร้อยละจากรายได้ขั้นต้นจากการเล่นพนัน (GGR)

• ค่าธรรมเนียมการเข้าใช้บริการ: เก็บค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าใช้บริการสัญชาติไทย เช่น ใน ญี่ปุ่น และสิงคโปร์

4. สร้างมาตรฐานการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ จากผลกระทบของสถานบันเทิงครบวงจร และการป้องกันและเยียวยาผลกระทบ ที่มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ การเปิดสถานบันเทิงครบวงจร จึงต้องมาพร้อมกับนโยบายการเยียวยาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่

• กำหนด Negative list เพื่อป้องกันบุคคลที่ครอบครัวขอให้จำกัดการเข้าพื้นที่กาสิโน บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี บุคคลที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายเสพติดการพนัน เป็นต้น

• ออกมาตรฐานการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม

5. รายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการป้องกันและฟื้นฟู รัฐจะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากสถานบันเทิงครบวงจร เข้ากองทุนป้องกันและฟื้นฟูผลกระทบจากการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร โดยมีเป้าหมายเพื่อ

• สนับสนุนการป้องกันการเล่นการพนันผิดกฎหมาย และการแก้ไขปัญหาการติดการพนัน

• สนับสนุนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจารีตประเพณี อันดีของประชาชน ฯลฯ

สภาฯ ผ่านความเห็นชอบผลการศึกษาสถานบันเทิงครบวงจร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 31 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 28 มีนาคม 2567 สภาฯ ลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบเรื่อง ผลการศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อแก้ปัญหาการพนันผิดกฎหมายและเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศ ตามที่คณะกรรมาธิการศึกษามา พร้อมจะนำเสนอรัฐบาลต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar