กระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน “STYLE Bangkok 2024” เวทีขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นครบวงจรในภูมิภาค

งาน STYLE Bangkok ดำเนินการจัดงานเป็นครั้งที่ 7 ถือเป็นเวทีระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคสำหรับสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่น และงานฝีมือท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งหลอมรวมความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เป็นข้อพิสูจน์ถึงจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมและพลังที่มีศักยภาพของไทย โดยสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทยเป็นส่วนสำคัญทางเศรษฐกิจไทย ซึ่งมี SMEs คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% ของภาพรวมทั้งหมด ก่อให้เกิดการจ้างงานแก่ผู้คนมากกว่า 2 ล้านคนทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีชื่อเสียงในด้านการออกแบบที่โดดเด่น คุณภาพที่เหนือกว่า พร้อมด้วยนวัตกรรมและวัสดุที่ยั่งยืน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการชาวไทยที่ไม่เคยหยุดที่จะตอบสนองต่อเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยงาน STYLE Bangkok จะทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับ SMEs ผู้ประกอบการหน้าใหม่ ช่างฝีมือท้องถิ่น และนักออกแบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้พวกเขาก้าวเข้าสู่ตลาดโลกอย่างมั่นใจ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการงาน STYLE Bangkok 2024 หนึ่งในนั้นคือศาลา "Pha Thai Sai Hai Sanook" (ผ้าไทยใส่ให้สนุก) ซึ่งเป็นโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งมุ่งหวังส่งเสริมความยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ครอบคลุมและยั่งยืน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญตามวาระแห่งชาติที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar